Stołeczne forty

Stołeczne forty

Choć cytadele istnieją w różnych polskich miastach, to właśnie warszawska Cytadela owiana jest najbardziej ponurą sławą. Trudno się dziwić: wzniesiono ją jako karę za powstania listopadowe, a na jej budowę milion rubli musieli wyłożyć… mieszkańcy miasta. Dziś...