Spacerownik „Życie za murem”

Spacerownik „Życie za murem”

Warszawskie getto obejmowało – częściowo lub w całości – sześćdziesiąt dziewięć ulic. Jak wyglądało codzienne zmaganie jego mieszkańców o utrzymanie godności i honoru? Czy za murem było miejsce na działalność artystyczną i kulturalną? Ile pamiątek w...
Żydowska Warszawa – odkrywamy zatarte ślady historii

Żydowska Warszawa – odkrywamy zatarte ślady historii

Jak wyglądała panorama żydowskiego życia w Warszawie lat powojennych? Co doprowadziło do wydarzeń Marca ’68? Jakie znane osobistości z żydowskiej gminy wyznaniowej odegrały kluczową rolę w odzyskiwaniu niepodległości? Czy w getcie było miejsce na działalność...